Talesworth Adventure: The Lost Artifacts

Talesworth Kingdom har blitt overkjørt av Boneyard onde undersåtter. Du har fått i oppgave å lede Questy, vår tapre (og gløgge) helt, gjennom 40 utfordrende nivåer i dette unike eventyrspillet. Finn alle tre gamle gjenstander og finn den hemmelige inngangen til Boneyards hule!

Instruksjoner

Leverandør: kongregate